Wednesday, May 28, 2008

Fís Ghaeilge Mheiriceá Thuaidh, Cuid a Trí

Ar feadh trí lá, bhí comhdháil iontach ar siúl i Nua-Eabrac, faoi scáth Ghlór na nGael agus an chumainn seo, agus roinnt eagraíochtaí eile. Seo roinnt de óráid Liam Uí Chuinneagáin Dé Sathairn, an dinnéar agus ceardlann an lae dar gcionn. Seo an deireadh. Ach táthar ag súil go mbeidh toradh leanúnach ar an gcomhdháil seo.

Míle buíochas le Máire Ní Dhaoda as an amhrán Dónal Óg a chan sí ag an bhfáiltiú, agus atá le cloisteáil sna scannáiníní seo.

Físchraoladh a Naoi Déag (6:47)

Tá mórán grianghraf le feiscint anseo.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home